Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
bigstock-business-technology-and-offic-63825409.jpg
Team-Building-Puzzle.jpg
Koncept_billede_blank.jpg
businesscase3.png
pic_linkedin.jpg
businescase2.jpg
bigstock-business-technology-and-offic-63825409.jpg

Vi uddanner dine medarbejdere i at varetage egen sundhed


Vi leverer sundhedsforløb med fokus på at oparbejde sundhedskompetencer hos den enkelte med tværfaglig udnyttelse af eksperter, af højeste kvalitet

SCROLL DOWN

Vi uddanner dine medarbejdere i at varetage egen sundhed


Vi leverer sundhedsforløb med fokus på at oparbejde sundhedskompetencer hos den enkelte med tværfaglig udnyttelse af eksperter, af højeste kvalitet

VDOT Performance leverer sundhedsforløb som skaber empowerment og sundhedsfremme

Vi klæder dine medarbejderne på med sundhedskompetencer, til at skabe balance i deres liv, så de kan performe uden at gå på kompromis med deres helbred, til gavn for både virksomheden og medarbejderen

Vi leverer sundhedsforløb til din virksomhed som består af et unikt empowerment koncept, bestående af gruppeworkshops og foredrag,
med mulighed for individuelle forløb til de som har større behov.

Vores kompetencegivende sundhedsforløb er baseret på en tværfaglig og evidensbaseret tilgang til medarbejderes sundhed. En forebyggende sundhedsløsning skaber både korte og langsigtede resultater på bundlinjen for virksomheden, med særligt fokus på større trivsel og balance til at performance i en travl hverdag.

Forløbets resultater dokumenteres og rapporteres til virksomheden på basis af aftalte nøgletal


Mød os her

BLOG

 

KONCEPT

Empowerment skaber balance og performance hos både leder og medarbejder
Lima01.jpg

RESULTATER

Innovative sundhedsløsninger med udgangspunkt i den nyeste viden skaber positive resultater

BUSINESS CASES

Læs mere om hvilke gevinster en forebyggende sundhedsstrategi kan give din virksomhed

 

Referencer

Samarbejdspartnere

Team-Building-Puzzle.jpg

Sundhedsforløb


Sundhedsløsninger til dine medarbejdere

Tværfaglige sundhedsløsninger af højeste kvalitet

SCROLL DOWN

Sundhedsforløb


Sundhedsløsninger til dine medarbejdere

Tværfaglige sundhedsløsninger af højeste kvalitet

tværfaglige sundhedsløsninger inden for tre empowerment lines

 
 

Kropssmerter
og bevægelse

 
 

Overvægt
og livsstil

 
 

Mental balance
og stress

Tværfaglige sundhedsløsninger

VDOT Performances sundhedsløsninger har fokus på det hele menneske, hvorfor vores team er sammensat af eksperter inden for flere områder der kan supporte medarbejderen inden for kost, samt fysisk- og mentaltræning. Gennem et tværfagligt fokus får medarbejderen ikke kun værktøjerne til at gøre noget ved eksempelvis overvægt, men de får også identificeret årsagerne til problemet. Herved opnår medarbejderen kompetencerne til at forstå sig selv, der skaber synergi i mellem deres nuværende adfærd og forbedringerne i deres livsstil, så de kan opnå balance. Denne tilgang til medarbejderen danner grundlaget for en performance-orienteret kultur i virksomheden, hvor sundhed er en af grundstenene for performance. 

Skalerbart til din virksomheds behov

Vores produkter er opbygget modulært og kan derfor skaleres efter jeres behov, således at det passer til jeres budgetter og nuværende sundhedskultur, for at I opnår den mest optimale effekt med jeres investering. 


 

Ring på 70 60 55 44

Bliv ringet op eller få tilsendt materiale

 
 
Koncept_billede_blank.jpg

Koncept


Forståelse og optimering af egne kompetencer skaber balance og performance i en travl hverdag

SCROLL DOWN

Koncept


Forståelse og optimering af egne kompetencer skaber balance og performance i en travl hverdag

Empowerment som nøgleN til balance og performance

VDOT Performance uddanner medarbejderen i selv at forebygge fysiske, mentale og livsstilsrelaterede problematikker. Medarbejderen modtager redskaber og værktøjer til at opnå balance i sit liv ved hjælp af en tværfaglig og kompetenceopbyggende tilgang med det enkelte menneske i fokus. Dette kalder vi empowerment!

Hjælp til selvhjælp

VDOT Performances formål er at selvstændiggøre individet ved hjælp af kompetenceopbyggelse og forståelse for egen krop og sundhed. Derved uddannes medarbejderen til at varetage sin egen livsbalance og bliver uafhængiggjort fra en behandler. Med hjælp til selvhjælp oplever både medarbejder og virksomhed en varig forandring der også kan ses på bundlinjen.  

En sundhedsfremmende kultur

VDOT Performances sundhedsløsninger tager udgangspunkt i den eksisterende sundhedskultur med henblik på at skabe en videreudvikling og optimering. Vi arbejder med udvikling på individniveau således, at empowerment bliver en naturlig del af virksomhedens kultur. En videreudvikling og optimering af sundhedskulturen på arbejdspladsen er en investering i sunde og balancerede medarbejdere som performer bedre. 

Alle medarbejdere er unikke

Vi har alle forskellige behov og udfordringer der påvirker vores produktivitet, velvære, arbejdsglæde og generelle sundhed. VDOT Performance vurderer medarbejderen ud fra et helhedsorienteret og holistisk perspektiv. Derved kan medarbejderen ud fra egne behov og kompetencer klædes på til at finde eller genfinde balancen i livet. 

Work-life balance skaber trivsel

Medarbejdere der trives performer bedre! Derfor er en investering i medarbejderens arbejdsliv vigtig. Ved investering i en sundhedsstrategi, opnår virksomheden medarbejdere med større overskud, øget produktivitet og bedre tilfredshed i jobbet. Derigennem reduceres omkostninger til sygefravær. 

Kvalitetssikrede sundhedsløsninger

VDOT Performance er førende leverandør af tværfaglige sundhedsløsninger. Med højtuddannet personale leverer vi sundhedsfremmende rådgivning og uddannelse til virksomheder og deres medarbejdere på tværs af flere fagområder. Fagområderne bevæger sig inden for humanfysiologi, psykologi, ernæring og fysioterapi. Tværfagligheden er unik og båret af passionen for at skabe et bedre arbejdsmiljø, balance hos medarbejderen og resultater der giver mening for vores kunder. Tværfagligheden sikrer en høj kvalitet i VDOT Performances sundhedsløsninger.

Forebyggelse og sundhedsfremme

VDOT Performance tager udgangspunkt i det hele menneske med anerkendelsen af, at alle mennesker har forskellige behov og sundhedsmæssige udfordringer. Derfor er fundamentet for vores løsninger at identificere medarbejderens behov og graden af udfordringer ud fra vores anvendte risikozoner. Vores kerneprodukt er sundhedsfremmende løsninger til den gule zone, hvor medarbejderen uddannes til at varetage og forebygge sine sundhedsrelaterede udfordringer. Igennem sundhedsfremmende forløb opnår medarbejderen kompetencerne til at flytte sig fra gul til grøn zone. 

 
 

RØD ZONE
Høj risiko

Medarbejderen oplever længerevarende og måske endda kroniske problemer. Dette kræver et fokuseret behandlingsforløb på individniveau for at komme problemet til livs, opnå balance og håndtere fremtidige udfordringer.  

 
 

GUL ZONE
Moderat risiko

Medarbejderen oplever moderate problemer som kræver viden og hjælp til forebyggelse. Medarbejderen kan have gavn af et sundhedsfremmende initiativ med uddannelse i at varetage egen sundhed og balance. 

 
 

GRØN ZONE
Lav risiko

Medarbejderen oplever ikke nogle umiddelbare problemer. Medarbejderen vil dog stadig have gavn af et sundhedsfremmende initiativ for at opretholde sine vaner og sin motivation samt bevidstgørelse om sundhed. 

businesscase3.png

Resultater


En langsigtet og kosteffektiv sundhedsstrategi skaber motiverede medarbejdere og sorte resultater på bundlinjen

SCROLL DOWN

Resultater


En langsigtet og kosteffektiv sundhedsstrategi skaber motiverede medarbejdere og sorte resultater på bundlinjen

En virksomhed i balance kan performe over længere tid

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiver for at opnå succes. Derfor er en forståelse og vurdering af deres daglige trivsel og sygefravær essentiel for at opretholde motivationen og fastholde ens medarbejdere. Med en sundhedsstrategi i samarbejde med VDOT Performance, der skaber overblik over faktorer som stress, smerter og overvægt, kan virksomheden se resultater på både medarbejder tilfredshed, motivation, performance og reduceret sygefravær. 


Øget trivsel

Trivsel anvendes som effektparameter for sundhedsforløbende, hvor der tages højde for den individuelle medarbejders vurdering af deres livskvalitet. Gennem et 12 ugers sundhedsforløb opnåede medarbejderne en 15 points forbedring i deres trivsel på arbejdspladsen. 

 

Reduktion i sygefravær

I sundhedsforløbet er der mulighed for at måle på virksomhedens sygefraværsdata over tid sidekørende med et sundheds- og forankringsforløb for derved at vurdere den direkte effekt af initiativet. Derved vil forbedringen fremgå ikke kun blandt medarbejderne men også på bundlinjen. 

 

Nedsættelse af stress

Stress har stor indflydelse på medarbejderens trivsel og påvirker deres livskvalitet såvel som performance. Med stresstest kan vi måle medarbejdernes stress niveau ud fra en skala fra 0-200, og give dem værktøjerne til at afstresse og balancere deres hverdag. Her reduceres antallet af medarbejdere i den ydre gule og røde zone, som har høj risiko for sygemelding, til den grønne. 

 

Smertereduktion

Med et forløb i smerte og bevægelse opnår medarbejderne en målbar reduktion i smerteniveau og en stigning i kropskompetencer. Gennem et 12 ugers forløb ses en tydelig forbedring. Hvor 98% af de adspurgte havde daglige smerter, var der efter forløbet kun 23%. Reduktionen forbedrer ikke kun medarbejderens livskvalitet, men den har også en positiv effekt på deres performance og risikoen for sygefravær.

 

Forbedret livsstil og vægtreduktion

Gennem vægtmålinger, Cooper test og en individuel vurdering af velvære og aktivitetsniveau kan man opnå et overblik over sin sundhed. Med vægt- og livsstilsforløb opbygger vi medarbejdernes egne kompetencer og giver dem værktøjerne til at forbedre deres livsstil. Det resulterer i et sundt og varigt vægttab på 0,5 kg om ugen, som tydeligt motiverer og forbedrer medarbejderens liv, og samtidig reducerer chancerne for livsstilsygdomme og sygemeldinger.

pic_linkedin.jpg

Empowermentlines


SCROLL DOWN

Empowermentlines


Overvægt og livsstil på arbejdspladsen

Vi skaber en livsstilforandring for medarbejderen, som ikke selv har den nødvendige viden og støtte til selv at håndtere deres overvægt og livsstil. Forløbet tager udgangspunkt i den enkeltes behov og igennem et tværfagligt team af psykologer, coaches, diætister og trænere, giver vi viden og støtte, der skaber balance og forandring hos medarbejderen igennem nye værktøjer. Som resultat af forløbet vil medarbejderen opleve en varig livsstilsændring med et vægttab, som holder ved, baseret på en livsstilsomlægning igennem bedre forståelse af egne følelser, reaktioner, handlemønstre, vaner og lignende.

For arbejdspladsen ses en god business case med højere produktivitet, lavere sygefravær og signifikant højere trivsel.

Eksempel på forløb for overvægt og livsstil

Formål At forbedre livsstilen i virksomheden ved et øget fokus på selvindsigt og vaner inden for kost og træning. Der er et ønske om at finde de dybereliggende årsager i medarbejderens privat- og arbejdsliv for at skabe en adfærdsændring. Gennem forløbet skabes der en forankring og videregivelse af den nye sundhedskultur, der fremadrettet skal forbedre medarbejdernes livsstil i virksomheden. 

Resultat Medarbejdere med vægt- og livsstilsproblemer identificeres og påbegynder et forløb, hvor de ved hjælp af diætister, psykologer og trænere lærer at forstå og ændre deres vaner. Medarbejderne oplever øget motivation og overskud - en viden, som de deler med kollegerne, som derved danner grundlag for en ændret sundhedskultur i virksomheden.

Besparelse Ved at investere i en sundhedsstrategi som denne opnår virksomheden færre medarbejdere med alvorlige sundhedsproblematikker, såsom diabetes og hjertekarsygdomme, der har store konsekvenser for medarbejderen selv og store økonomiske og vidensmæssige omkostninger for virksomheden. Det betyder lavere risiko for langtidssygemeldinger, øget trivsel og forbedret sundhedskultur. 

Eksempler på forløb

mental balance og stress

VDOT arbejder med medarbejders empowerment for at skabe balance i livet og udvikle personlig styring af belastninger og belastningsreaktioner. Dette afhjælper stressniveauet i virksomheden, idet vi guider bearbejdelse af grundlæggende årsager til mental ubalance. Dette sker gennem foredrag, workshops og gruppetræning- eventuelt understøttet af individuel coaching. Vi anvender blandt andet mindfulness, psykoedukation, fysisk træning og afspænding som værktøjer til, at medarbejderne selv kan skabe den nødvendige forandring og udvide deres mentale sundhed og robusthed. Forløbet har fokus på at øge selvforståelse og selvagens. Dette forebygger og afhjælper stress, så medarbejderen kan opnå sit fulde potentiale og undgå sygemelding.

For arbejdspladsen ses en god business case med mere balancerede medarbejdere, der oplever overskud i hverdagen, hvilket reducerer mistrivsel og sygefravær. 

Eksempel på et mental balance forløb

Formål: At forebygge og håndtere stress i virksomheden nu og for fremtiden ved at stå i spidsen for prioritering af mental sundhed, balance og robusthed blandt medarbejderne. VDOT ønsker at formidle og videregive en ny sundhedskultur, der tager udgangspunkt i positive strategiske sundhedsindsatser rettet mod at styrke mental sundhed fremadrettet

Resultat: Medarbejdere, som oplever mentale belastninger på arbejdet, bliver identificeret og deltager i et redskabsbaseret, kompetenceopbyggende forløb. Initiativet tager udgangspunkt i selvagens, mental robusthed, stresshåndtering og fremtidig forebyggelse gennem empowerment.
Medarbejderne kan nu videregive viden og kompetencer til kollegaer og derved bidrage til et sundere arbejdsmiljø.

Besparelse Virksomheden investerer i deres medarbejdere og får en positiv ROI, reduceret risiko for langtidssygemeldinger og øget trivsel og balance på arbejdspladsen.

Eksempler på forløb

Kropssmerter og bevægelse

Vi identificerer og behandler medarbejderens kropssmerter i dagligdagen, som forårsager nedsat arbejdsevne og øget sygefravær. Gennem smertehåndterende forløb bliver medarbejderen uddannet til fremover at kunne varetage sin egen krop bedst muligt. Forløbet kan indebære gruppebaseret undervisning kombineret med foredrag og videoøvelser, hvor både fysiske, psykiske og sociale elementer inddrages til at reducere og fjerne smerten. Derved uddannes medarbejderen til at forstå og behandle egne fysiske og psykiske problemer, som bevirker at medarbejderen får mere energi og overskud, og som nedsætter risikoen for kort- og langtidssygemeldinger.

For arbejdspladsen ses en business case, der reducerer antallet af sygemeldinger, højere produktivitet og signifikant højere trivsel.

Eksempel på et smertehåndterings-forløb

Formål At forbedre hverdagen for medarbejdere med daglige smerter, ved at give dem værktøjer til at kunne behandle deres egen krop for fremtiden. 

Resultat Vi identificerer de medarbejdere, som døjer med daglige smerter, der hæmmer dem i deres hverdag. Gennem smertehåndterende forløb lærer medarbejderende at behandle sine smerter, så de gennem en kompetenceopbyggelse kan lære at forebygge dem for fremtiden.

Besparelse Virksomheden investerede i de medarbejdere, der døjede med højt sygefravær og mangel på trivsel på grund af smerter og opnåede en reduktion i kort- og langtidssygemeldeinger. Det resulterede yderligere i en positiv ROI og øget trivsel på arbejdspladsen.

Eksempler på forløb
businescase2.jpg

Business case


Opnå gevinst med en forebyggende sundhedsstrategi

SCROLL DOWN

Business case


Opnå gevinst med en forebyggende sundhedsstrategi

Skab resultater med en langsigtet sundhedsstrategi

VDOT Performance leverer sundhedsløsninger, der har en positiv effekt på virksomhedens bundlinje. Gennem empowerment og konceptet Hjælp-til-selvhjælp reduceres og forebygges medarbejdernes sygemeldinger i forbindelse med høj stress, kropssmerter og sundhedsrelaterede sygdomme.

 

Reduktion af langtidssygemeldinger

Med en forebyggende sundhedsstrategi kan virksomheder undgå medarbejdere i rød risiko zone og reducere deres langtidssygemeldinger. Sundhedsstrategien lærer medarbejderen at benytte egne sundhedsfremmende værktøjer, se de kan performe på det niveau, personen ønsker uden at gå på kompromis med sit helbred og selvstændigt skabe balance.
Det vil sige, at medarbejderen opnår en varig forandring, der rykker dem fra gul til grøn helbredszone gennem empowerment.

Færre omkostninger ved sygefravær

Effekten af en seriøs sundhedsinvestering er mange, men noget af det mest omkostningsfulde er sygefravær. Når ens medarbejdere er kort og langtidssygmeldt, er der et højt tab af arbejdskraft og mistet viden samtidig med, at man risikerer flere stressede medarbejdere, når opgaverne skal uddelegeres. Disse omkostninger formindskes ved en optimering af virksomhedens sundhedsstrategi, hvor VDOT Performances tværfaglige forløb uddanner medarbejderen til at håndtere og behandle problemet før, det påvirker deres liv og sundhed. 

Højere produktivitet og trivsel

En investering i virksomhedens sundhed øger produktivitet og trivsel hos medarbejderen. Gennem VDOT Performances tværfaglige og videnskabeligt funderede sundhedsløsninger uddannes medarbejderne til at kunne varetage deres egen sundhed, så de kan performe på det niveau, de ønsker, samtidig med at de opnår balance i livet. Det vil sige, at vi rykker personer fra gul til grøn helbredszone gennem empowerment af den enkelte, som sikrer en varig forandring, der øger produktivitet og trivsel på arbejdspladsen. 


Få tilsendt specifikke business cases til din mail

Du modtager business cases i PDF format, hvorefter du har mulighed for direkte kontakt til vores eksperter, der vil kunne besvare dine opklarende spørgsmål.